Vorax s.r.o.

Page
Menu
News
You are here:   Home > Štruktúrované kabeláže

Štruktúrované kabeláže

Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť dodávku počítačových sietí komplexne, to znamená od návrhu riešenia cez jeho samotnú realizáciu až po odovzdanie a vystavenie certifikačných meraní a protokolov. Našu činnosť v tejto oblasti delíme na tieto časti:

Projekcia 
- projektovanie elektrických slaboprúdových rozvodov
- projekt a analýza systému štruktúrovanej kabeláže - LAN siete, telefónny rozvod
- technické a výkresové spracovanie projektu

Realizácia pasívnej časti 
- inštalácia dátových – metalických a optických rozvodov na báze Ethernetu 10/100/1000
- inštalácia elektrických slaboprúdových rozvodov
- lištovanie, zaťahovanie káblových systémov, montáž dátových rozvádzačov a zásuviek
- podlahové systémy uložené v mazanine a plávajúce v mazanine
- certifikačné meranie a testovanie dátových rozvodov

Realizácia aktívnej časti 
- inštalácia aktívnych prvkov siete: repeatrov, hubov, switchov, routrov, tranceiverov
- nastavenie aktívnych, manažovateľných prvkov siete k dosiahnutiu optimálneho výkonu v prostredí LAN/WAN
- zabezpečenie prepojenia LAN sietí
- management LAN/WAN sietí
- konzultačná činnosť, užívateľská podpora

Page
Menu
News

Newsbox News01

This box shows the content of the hidden page "News01".

More information about newsboxes can be found in the documentation on

cmsimple.org »


Diese Box zeigt den Inhalt der versteckten Seite "News01".

Mehr Informationen zum Thema Newsboxen gibt es in der Dokumentation auf

cmsimple.org »

Newsbox News02

This box shows the content of the hidden page "News02".

More information about newsboxes can be found in the documentation on

cmsimple.org »


Diese Box zeigt den Inhalt der versteckten Seite "News02".

Mehr Informationen zum Thema Newsboxen gibt es in der Dokumentation auf

cmsimple.org »

Newsbox News03

This box shows the content of the hidden page "News03".

More information about newsboxes can be found in the documentation on

cmsimple.org »


Diese Box zeigt den Inhalt der versteckten Seite "News03".

Mehr Informationen zum Thema Newsboxen gibt es in der Dokumentation auf

cmsimple.org »

Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login